16 February 2017

Oprogramowanie

OPROGRAMOWANIE UKŁADOWE DLA MIKROKONTROLERÓW:

 • systemy wbudowane embedded,
 • systemy Linux, NuttX, rozwiązania dedykowane,
 • procesory-mikrokontrolery ARM, AVR,
 • minikomputery Raspberry Pi, Marsboard, własne rozwiązania sprzętowe,
 • systemy automatyki ze zdalnym dostępem przez Internet,
 • oprogramowanie sterujące procesami i cyklem pracy urządzeń.

 

 

INTERFEJSY  WEBOWE, SYSTEMY ZDALNEGO DOSTĘPU I ZARZĄDZANIA 

 • panele sterujące urządzeniami,
 • kontrola procesów przez przeglądarkę WWW,
 • logowanie z SSL,
 • systemy wizualizacji postępu procesów,
 •  aplikacje webowe,
 • integracja z bazami danych SQL,
 • responsywność na urządzenia mobilne,
 • interfejsy HTML5.

 

APLIKACJE DLA SYSTEMU ANDROID

 • panele sterujące urządzeniami 
 • aplikacje z obsługą Bluetooth BLE
 • kontrola inteligentnych budynków
 • szyfrowanie połączeń
   

 

 

 

 

OUTSOURCING OPROGRAMOWANIA

 • rozliczenia w systemach zliczania czasu pracy,
 • elastyczne warunki umowy.

 

DOKUMENTACJA ZGODNOŚCI Z NORMĄ PN-EN 62304:2010

 • pomoc w zdefiniowaniu wymagań,
 • wzory dokumentacji dla projektów,
 • audyty wykonanej dokumentacji.